FODERVÄRD

I de allra flesta kullar sparar vi en valp med målet att kunna bedriva långsiktig och genomtänkt avel. Men som uppfödare kan vi inte behålla alla hundar i hemmet och då är det lämpligt att placera hunden i ett foderhem. Det finns två typer av avtal, ”Köpeavtal med bibehållen avelsrätt” och ”Fodervärdsavtal” som gäller både hane och tik men med vissa skillnader.

Vad innebär det att vara fodervärd?

Att vara fodervärd innebär att du får ta hand om en lovande hund från oss vilket innebär att det är viktigt att du har tid och lust att ta dig an ett sådant förtroende. Som fodervärd behöver du inte betala för hunden, i gengäld har vi som uppfödare rätt att använda hunden i avel. Det innebär också att du som fodervärd inte äger hunden förrän villkoren i avtalet är uppfyllda.

 • Uppfödaren har rätt till två kullar för tik och sex kullar för hane.
 • Utöver rätten till kullar eller parningar har uppfödaren även rätt att delta på utställning, prov eller tävling. Det innebär att uppfödaren kan behöva disponera hunden vid fler tillfällen än bara parningstillfälle och valpningstiden.
 • Kostnader som avser parning, valpning, utställning och prov ansvarar uppfödaren för.
 • Övriga kostnader som foder, veterinärvård, vaccinering, försäkring och avmaskning ansvarar fodervärden för.
 • Fodervärden ansvarar för att hunden hålls i god form, att hunden får hälsosam kost, lämpligt med motion och mental stimulans.
 • Efter att villkoren i avtalet är uppfyllda, dock senast 5 år efter avtalets undertecknande eller när hunden uppnått 7 års ålder övergår ägarskapet av hunden till fodervärden.
 • För att fodervärdsavtal ska passa dig är det viktigt du är väl införstådda med vilka rättigheter och skyldigheter avtalet innebär och att vi kan ha en bra dialog och stor förståelse för varandras situation. Ett gott samarbete och bra relation oss och våra fodervärdar är A och O.

Köpeavtal med bibehållen avelsrätt

Ett alternativ till fodervärdsavtal är köpeavtal med bibehållen avelsrätt. Avtalet innebär att valpen säljs till halva ordinarie priset.

 • Resten av valpens värde avbetalas genom att uppfödaren har rätt till en valpkull för tik eller tre valpkullar för hanhund.
 • Skillnaden gentemot fodervärdsavtalet är att äganderätten till hunden övergår till köparen direkt när avtalet tecknas och inte efter att uppfödarens avelsrättigheter utnyttjats.
 • Uppfödaren har rätt till meritering vid tre tillfällen.
 • Avtalet gäller tills tik eller hanhund fyllt fem år. Har inte avelsrätten utnyttjats innan dess förfaller den utan några ersättningar till säljaren.

Som SKK uppfödare använder vi oss av SKK´s standardavtal.  Mer information om fodervärdsavtal och köpeavtal med bibehållen avelsrätt hittar du på Svenska Kennelklubbens hemsida.

Just nu söker vi hem till Line med bibehållen avelsrätt.

Vi söker hem med bibehållen avelsrätt till vår Line snart 7 månader. Hon är en busig och påhittig liten tjej som kan hålla igång med lek på egen tass. Baby och Nayla är hennes bästisar här hemma, och nu också lekkamrat till våra små 5 veckors valpar, dom är himla skoj tycker Line. Hon berättar gärna när hon vill något, hungrig, vill gå ut, komma upp i knät och så vidare. Hon har ännu inte vuxit klart men ser ut att bli en liten tik.

Är du intresserad av att förvalta lilla Line? Kontakt oss på telefon 0702542969 eller mejla till lena@riddarvinge.com